MİTOLOJİ MARATONU


Tarihin hep ötelenen bir cüz'ü olarak görülse de, aslında eski çağlara ait bilgilerimizin en önemli kaynaklarını teşkil edenler, toplumların mitolojileri ve içerisinde yer alan hikayelerdir. Tarih biliminin aciz kaldığı noktada bu hikayelerin yardımımıza yetişmiş olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Mitolojik hikayeler, destanlar her ne kadar bir masal anlatımına sahip olsalar da, günümüzde ortaya çıkan pek çok tarihi ve arkeolojik araştırma sonucunda, bu olguların tarihi bir asıla kaynaklık yaptığı fark edilmiştir. Bu sebeple Türk tarihi maratonu kapsamında sıklıkla başvurmak durumunda kaldığım mitolojik kaynaklara ilişkin eserleri de, Kara Kütüphane'nin siz takipçileri için ayrı bir başlık altında tanıtmak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu başlıktan, kendi dağınık okuma planıma göre, mitoloji temalı kitaplar ve onların incelemelerine ulaşabilirsiniz. Bu okuma maratonu, tarih maratonu gibi düzenli bir okuma planına sahip değil. Sadece en eski mitolojilere ait kaynaklardan başlayarak, biraz karışık ve dağınık bir okuma planı içerisinde sizlere okuduklarımı tanıtmak istiyor olacağım. Bu sebeple de, bizim mitolojimizin en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı ve onun varyantlarına ilişkin bir tanıtım yazısıyla başlamayı uygun gördüm.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...